Oblak 365

Podjetje Microsoft izobraževalnim organizacijam omogoča brezplačen dostop do paketa storitev Office 365 za izobraževanje. Ta vključuje orodja za e-poštno komunikacijo, shranjevanje in deljenje dokumentov, skupinsko delo in hipno komunikacijo.

Office 365 za izobraževanje omogoča več načinov integracije z informacijskim okoljem šole. Od preprostega uvoza uporabnikov do celovite sinhronizacije med lokalnim okoljem in računalniškim oblakom.

Ker so viri na številnih slovenskih izobraževalnih organizacijah močno omejeni, smo iskali rešitev, kako kar najbolj optimalno in z najmanj viri omogočiti upeljavo Office 365 za izobraževanje v vse slovenske šole.

Oblak 365 povezuje ArnesAAI in Office 365

Oblak 365 je plod tesnega sodelovanja med Arnes, Šolo prihodnosti Maribor in podjetjem Microsoft. V prvi vrsti je namenjen manjšim izobraževalnim organizacijam, ki so pridružene v ArnesAAI in so upravičene do Office 365 za izobraževanje.

Shema rešitve Oblak 365

Oblak 365 je spletna aplikacija, ki deluje kot vmesnik med obstoječo infrastrukturo ArnesAAI in oblačnimi storitvami Office 365. Uporabnikom omogoča, da si sami ustvarijo dostop do storitev na podlagi politike pridružene organizacije, rešitev pa poskrbi tudi za upravljanje z uporabniki, ki jim je potekla pravica do uporabe storitev.

Ključne prednosti

Rešitev razbremeni skrbnika informacijskih tehnologij tako, da prevzame nekatere naloge upravljanja z dostopom do storitev Office 365. Ključne prednosti rešitve so:

  1. Samopostrežno ustvarjanje dostopa do storitev
    Uporabnik se sam odloči, kdaj bo začel z uporabo storitev in brez posredovanja skrbnika na šoli pridobi svoj dostop do storitve.
  2. Storitev gostuje v računalniškem centru Arnes
    Storitev je na voljo kot spletni porta in ne zahteva dodatnih investicij v opremo. V primeru, da šola nima svojega IdP, lahko tudi to storitev gostuje v računalniškem centru zavoda Arnes.
  3. Potek pravice do uporabe
    Po preteku upravičenosti, na primer ob zaključku šolanja, aplikacija ob predhodni najavi samodejno uveljavi politiko odvzema dostopa do storitev.

Komu je rešitev namenjena?

V rešitev Oblak 365 se lahko vključijo organizacije, ki imajo pravico do uporabe storitev Arnes, imajo urejen ponudnik identitet (IdP) in imajo aktivno naročnino na Office 365. Oblak 365 je oblikovan kot odlična rešitev za organizacije do 500 uporabnikov, ki želijo z najmanj lastnimi viri zagotoviti dostop do storitev.

Organizacijam, ki imajo več kot 1000 uporabnikov, so na voljo drugi načini vzpostavitve Office 365, ki sicer zahtevajo nekaj lastnih virov, a ponujajo tudi večjo fleksibilnost izvedbe.

Dodatne informacije

Več informacij o gostovani rešitvi najdete na portalu Oblak 365. Omogočamo tudi vzpostavitev lastne rešitve Oblak 365. Za več informacij nas kontaktirajte.

Priponke