Sodobne informacijske tehnologije

V zahtevnih gospodarskih pogojih moramo v sodobnih informacijskih tehnologijah iskati predvsem tiste priložnosti, ki ob optimalnih stroških omogočajo merljive učinke. Kadrovska slika v izobraževalnih organizacijah je pogosto žalostna, informatiki so običajno obremenjeni s pedagoškim delom in težko vzdržujejo delovanje sistemov, še težje pa sledijo novostim.

Začetek vsake zgodbe o uspehu je nedvomno poenotenje sistemov in praks v organizaciji. Poenotene sisteme je lažje upravljati, omogočajo pa tudi naslednji korak – poenostavitev. Ta je pogosto povezana z znižanjem stroškov, saj manj sistemov zahteva manj vzdrževanja in povzroča tudi manj drugih stroškov, hkrati pa omogoča premik osredotočenosti od samih tehnologij k njeni uporabi.

Končni cilj sodobnih tehnologij mora biti povečanje učinkov za uporabnike teh storitev.

Trije pomembni koncepti

V sodobnih okoljih ne smemo spregledati treh pomembnih konceptov:

  • virtualizacija,
  • oblačno računalništvo in
  • enotna digitalna identiteta.

Kadar na šoli razpolagamo z strežniškimi viri, moramo njihovo uporabo optimizirati. Virtualizacija nam omogoči, da so strežniški viri res optimalno uporabljeni, stroški lastništva pa pod kontrolo.

Oblačno računalništvo

Pomembne prihranke ob odlični uporabniški izkušnji omogoča oblačno računalništvo. Naj bo to javni oblak katerega od velikih ponudnikov ali pa manjši nacionalni oblak, oblačno računalništvo omogoča cenovno izjemno učinkovito uporabo sodobnih tehnologij.

Enotna digitalna identiteta

Enotno digitalno identiteto lahko predstavimo z dveh vidikov. Prvi je uporabniški in si ga lahko predstavljamo kot set uporabniškega imena in gesla, s katerim uporabniki dostopajo do vseh informacijskih storitev, ki jih organizacija omogoča. Ta koncept močno izboljša uporabniško izkušnjo, saj si uporabniki zapomnijo le eno geslo, ki ga lahko preprosto in hitro zamenjajo na enem mestu za vse storitve.

Drugi vidik pa ima lahko tudi finančne učinke, saj je informatiku močno lajšano upravljanje identitet in zagotavljanje delovanja sistemov, ki te identitete omogočajo. če so identitete uporabnikov shranjene v centralnem skladišču uporabnikov in se vsi sistemi in rešitve le povezujejo v to skladišče, lahko tako zmanjšamo vire, ki jih potrebujemo za zagotavljanje dostopa do storitev.

Vse naše rešitve oblikujemo tako, da sledimo načelom sodobne informacijske tehnologije in pazimo tudi na skupne stroške lastništva.