Šola prihodnosti Maribor

Šola prihodnosti, zavod za svetovanje, razvoj in izobraževanje na področju vpeljave sodobne informacijske tehnologije v izobraževalne organizacije Maribor je pravna oseba zasebnega prava.

Raziskujemo, razvijamo, izobražujemo, svetujemo in povezujemo za javno in splošno korist na področjih:

  • razvoja novih znanj, izdelkov in storitev,
  • prenosa znanj in izkušenj,
  • trajnostnega razvoja izobraževalnega sistema,
  • razvoja človeških virov in
  • zagotavljanja konkurenčnih pogojev v šolskem sistemu.

Naša vizija

Vizija zavoda je postati pomemben partner slovenskim izobraževalnim organizacijam na področju uvajanja sodobnih informacijskih tehnologij v njihovem okolju.

Pri tem ni pomembno sámo uvajanje, temveč predvsem obseg sprejemanja in uporabljanja sodobnih tehnologij s strani udeležencev učnega procesa, pa tudi s strani zaposlenih v izobraževalnih organizacijah.