Splošni cenik storitev

Vse objavljene cene so brez DDV. 

Rutinsko delo

Urejanje in priprava seznamov za uvoz uporabnikov v različne informacijske sisteme, vzdrževanje uporabnikov v informacijskih sistemih in podobna opravila, montaža IKT opreme in povezovanje v omrežje, manj zahtevna servisno-strojna dela.

h

34,00

Strokovno delo

Vzdrževalna dela, reševanje preprostih in srednje zahtevnih problemov, enostavno programiranje, enostavna do srednje zahtevna dela na nivoju delovnih postaj in omrežij, enostavna opravila na nivoju strežnikov in podobno.

h

45,00

Zahtevno strokovno delo

Vodenje manj zahtevnih projektov, srednje zahtevno delo na nivoju strežnikov, zahtevno delo na nivoju omrežja in delovnih postaj, samostojno reševanje zahtevnih problemov.

h

72,00

Zelo zahtevno strokovno delo

Vodenje in koordinacija zahtevnih projektov, sistemska analiza in načrtovanje, zahtevno programiranje, konceptualno oblikovanje in izdelava zahtevnih strokovnih gradiv, reševanje najzahtevnejših problemov na nivoju delovnih postaj, omrežja ali strežnikov.

h

109,00

Svetovanje

Svetovalna ura za svetovanje poslovnim partnerjem o uvajanju različnih IKT rešitev, s katerimi nimamo sklenjene pogodbe z vključenim svetovanjem.

h

59,00

Izobraževanje

Izobraževalna šolska ura enega strokovnjaka ne glede na vrsto izobraževanja. Vsak dodatni strokovnjak, ki izvaja izobraževanje ali asistira, znesku doda 60 %. Minimalni obseg je 3 ure in vključuje pripravo vsebin.

h

79,00

Obisk partnerja

Pavšal za obisk poslovnega partnerja ne glede na oddaljenost znotraj meja Republike Slovenije. Velja za poslovne partnerje z dogovorjenim pogodbenim sodelovanjem.

kos

36,00

Potni stroški

Potne stroške obračunamo od sedeža Šole prihodnosti Maribor do lokacije poslovnega partnerja.

km

0,38

Obdelava licenčne pogodbe

Vzpostavitev ali sprememba Microsoft licenčne pogodbe, ter sprememba količin licenc več kot enkrat mesečno (po ponudbi CSP) ali izven obletnice (vse ostale licenčne pogodbe).

kos

8,00

Stroški 1. opomina

Administrativni stroški izdaje prvega opomina

kos

2,90

Stroški 2. opomina

Administrativni stroški izdaje drugega opomina

kos

5,90

Stroški 3. opomina

Administrativni stroški izdaje tretjega opomina

kos

15,90

Izdaja papirnatega računa

Administrativni stroški izdaje računa v papirnati obliki

kos

2,50

Selitev podatkov

Selitev e-pošte in dokumentov v storitve Microsoft 365

h

21,90

Optimizacija procesov

Identifikacija in optimizacija poslovnih procesov z uporabo storitev Microsoft 365

h

39,00

Tehnična podpora

Splošna tehnična podpora za storitve Microsoft 365 za partnerje brez sklenjene pogodbe.

zahtevek

59,30

Zahtevna tehnična podpora

Zahtevna tehnična podpora za storitve Microsoft 365 za partnerje brez sklenjene pogodbe v primerih, ko odprava napake zahteva vključitev posebne partnerske tehnične podpore podjetja Microsoft v trajanju do treh ur.

zahtevek

148,10

Kjer se storitev obračuna v času, obračunamo prvo uro, vse naslednje pa v intervalu 15 minut.

Pri storitvah, ki zahtevajo takojšnjo izvedbo (isti ali naslednji delovni dan) ali ob sobotah, zaračunamo dodatek v višini 50 %. Pri storitvah, ki zahtevajo izvedbo ob nedeljah ali praznikih, zaračunamo dodatek v višini 75 %.