Ustvarjajmo skupnost uporabnikov storitev Office 365 v izobraževanju

Prvo srečanje skupnosti uporabnikov Office 365 v izobraževanju tako v Ljubljani, kot v Mariboru, smo uspešno zaključili. Na prvem srečanju v Ljubljani smo gostili posebnega gosta iz Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana, g. Miška Kranjca. Ta je dobrim deset udeležencem zaupal svojo zgodbo o tem kako se je lotil uvedbe Office 365 in kako so te storitve pomagale pri hitrejšem in uspešnejšem razvoju šole.

V nekoliko manjšem številu smo se zbrali tudi v Mariboru in se dotaknili še druge plati Office 365. Če smo v Ljubljani več poudarka namenili nepedagoškim vrednostim Office 365, smo v Mariboru več časa namenili uporabi Office 365 pri pouku.

Ob koncu obeh srečanj smo prišli do spoznanja, da je skupnost pomembna za vse uporabnike. Za tiste, ki skrbijo za tehnično plat, pa tudi za tiste, ki želijo v pedagoški proces vnesti nekaj novosti in raziskovati nove pristope. Medsebojna povezanost, pomoč in sinergija bodo pripomogli, da bi skupaj ustvarjali boljše okolje okrog storitev Office 365 in s skupnimi močmi omogočili sebi in drugim bolj preprost in dinamičen jutrišnji dan, tako v šoli, kot v delovanju izven nje.